Проектиране и инженеринг

Проектите се изработват от група млади и амбициозни инженери, с използване на съвременен софтуер:

 • AutoCAD за изработване на чертежи
 • продукт GID за изграждане на аксонометрични изображения на газовите инсталации и за генериране на обяснителни записки и спецификации

Проектантските графични документи се изпълняват на цветен принтер и плотер (за чертежи с голям формат).

Виж галерията »

Доставка и строително-монтажни работи

Във фирмата работят групи за строително-монтажна дейност, съставени от високо квалифицирани технически ръководители и работници, които разполагат със съвременна заваръчна, пробивна, режеща и измервателна техника.
Изработват се:

 • газови, отоплителни и ВиК инсталации в жилищни и обществени сгради
 • промишлени инсталации за: природен газ, газ пропан-бутан, азот, въздух, масло, пара, вода в индустриални халета и на открити площадки
 • надземни и подземни газопроводи от стомана и полиетилен (високо и ниско налягане)
 • хранилища за газ пропан-бутан
 • газстанции за метан и пропан-бутан
 • газсигнализаторни алармени системи
 • компресорни инсталации
 • отоплителни автоматизирани системи
 • парокотелни централи
 • омекотителни инсталации
 • тръбопроводни изолации и др.
Виж галерията »

 

ДОСТАВЧИЦИ

Фирма “Приста-газ” ООД работи с висококачествена италианска техника, доставена от утвърдени в бранша дистрибутори: “Амакс Газ” ООД, “Топлотрейд” ООД, “Газтехника” АД, „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ” ЕООД, “Интерметал” ООД, “ТОПЛИК” ООД, “КОВЕНТ – КЛИМА” ООД, “СТЕМА-РС” ООД, “ОРГРЕС” ООД, “СПАРТАК” АД, “ЕЛ СТАРТ” ООД, “МАСТЕР” ООД, “ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ООД, “ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ” ООД, “КАЛОРИЯ” ЕООД, “ИНКОВЕС” ЕООД. Бързата и ефективна организация на доставките се осигурява от компютърен програмен продукт Gen Soft.

Виж галерията »

Сервиз

В производствената база се намира Ателие за гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване. Ателието е снабдено със съвременни инструменти и съответната техническа документация, с което се осигурява навременна реакция при евентуални проблеми в промишлените изделия, използвани в инсталациите.

You need to upgrade your Flash Player.