• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150

Газова и паротелна инсталация – Аристон С

Поставени задачи

Клиентът Аристон С, който е добре познат у нас като един от най-големи производители на модни облекла, се нуждаеше от осъвременяване на системата си за снабдяване с пара. Естеството на тяхната дейност предполага голямо потребление и желанието на клиента бе това да се случва с намален разход за гориво. Същевременно, за административната част от предприятието компанията бе планирала осигуряване на отопление.

Приста-Газ се зае със задачата да:

  • Изготви проект;
  • Набави подходящо оборудване с достатъчен капацитет;
  • Избере икономичен и леснодостъпен енергоносител.

Създадената по наш проект парокотелна централа се захранва на природен газ. Така клиентът значително намали своите разходи, тъй като метанът е икономично и високоефективно гориво.

Фирмата ни изгради система за снабдяване на парокотелната централа с гориво и се погрижи за проектирането и изграждане на газова инсталация с котел за целите на отоплението.

От проект до реализация

Приста-Газ извърши доставката на цялото необходимо оборудване, газов котел, арматура и топлинни тела.

Основният компонент на новосъздадената централа – парогенератор, бе подходящ за създаване на голямо количество пара на час. За безпроблемната работа към съоръжението бе добавена и омекотителна инсталация, както и такава за обезкислородяване. Фирмата ни използва вече съществуващата инсталация за снабдяване на производството с пара, като извърши свързването с новия парогенератор.

Обектът бе завършен след щателно изпитване и настройка на параметрите за ефикасна и безпроблемна работа.

Време за изпълнение

Приста-Газ работи по задачата през 2018 година.

 

Година на изпълнение: 2018
Локация: Русе, България
Уебсайт: http://www.ariston-s.com/