• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150

Резервоарна инсталация и газификация за отопление – Тракция АД

Поставени задачи

Фирмата извърши проектно проучване и създаде техническо и технологично задание за изграждането на резервоарна инсталация на пропан-бутан. Тя бе предназначена за осигуряване на запас от гориво и захранване на двустепенни газови нагреватели от тип U-образни.

Това позволи икономично отопление на работните места в хале за ремонт на вагони. Поради голямата височина на тавана и обширната обща площ, инсталирането на инфрачервени тела беше удачно решение с минимални топлинни загуби и висока ефективност. За реализирането на проекта Приста-Газ Русе преустрои част от вече съществуваща газоразпределителна инсталация и изгради нова – за захранването на телата с гориво.

Отопление с инфрачервени отоплители

Инфрачервените тръбни тела предлагат ефективно поддържане на нормална температура в халето. Инфраред излъчвателите са предпочитана алтернатива поради сравнително ниските си енергийни разходи. С тях се постига и по-бързо загряване на халето и работните зони.

Инфраред лъчите загряват обектите, които срещат – машините, стените и пода. Предаването на топлината се случва, чрез насочване в посока към работните зони, което допълнително намалява топлинните загуби. Затоплянето става почти мигновено, тъй като не е необходимо загряване на въздуха. Допълнително предимство е отсъствието на шум и или движение на въздуха.

Двустепенният режим на работа позволи допълнително намаляване на енергийните разходи и постигане на оптимална мощност.

Изграждане на резервоарна и газова инсталация

Захранването на лъчистите тела се осъществи, чрез свързването им с изградена от фирмата резервоарна и газова инсталация на пропан-бутан. Приста-Газ състави проект, поръча подходящо оборудване – наземен резервоар и реализира неговия монтаж и свързването му с новоизградена газова инсталация.

За нормалното ѝ функциониране се наложи преустройство на част от вече съществуващата газоразпределителна система в газовото стопанство на клиента. Това включваше преустройство на кранов възел към бояджийски цех и монтаж на отоплителни котли.

Време за изпълнение

Фирмата работи по проекта за клиента Тракция АД в периода ___

 

Година на изпълнение: 2011
Локация: Самуил, България
Уебсайт: http://tractionbg.com/