Подходящо ли е отоплението с топловъздушни апарати за индустрията

Отоплението с топловъздушни апарати (ТВА) или агрегати функционира на прост принцип – в помещенията се подава предварително загрят въздух посредством мощни вентилатори. Това е предпочитан метод за едновременна вентилация и климатизация от индустрията, заради сравнително по-ниската първоначална инвестиция, наред и с по-лесния монтаж и поддръжка. Телата се монтират на тавана или стените, а по-големите агрегати се поставят на покрива или извън сградата, като топлите въздушни потоци се вкарват в помещенията, чрез въздуховоди.

Поддържането на нормална температура в големи зали с подобен тип системи има своите предимства и недостатъци.

Какви са предимствата

Сред предимствата на топловъздушното затопляне са лесната интеграция с вече съществуваща климатична или вентилационна инсталация, както и възможността за комбиниране на 3 отделни системи в една.

ТВА могат да използват като топлоносител вода, пара, изгорели димни газове, етиленгликол или воден разтвор на етиленгликол. Това позволява на бизнесите да интегрират новата инсталация с вече съществуваща друга за подгряване на топлоносителя – например котли на газ, твърдо гориво или биомаса. От друга страна, при отсъствието на такава загряването се случва чрез електричество без нужда от изграждане на допълнителни съоръжения.

При този метод лесно се постига регулиране на температурата в различните помещения, независимо дали отопляването е локално с няколко ТВА или централно – с въздуховоди и агрегат. Използването на агрегат е особено практично за затопляне на големи или многоетажни сгради. Въздуховодите могат да бъдат лесно прикрити в интериора. Също, разполагането им в близост или над работни станции в цехове намалява топлинните загуби при издигането на топлия въздух към тавана.

Недостатъци

Като недостатъци често се изтъкват големият топлинен градиент и високите нива на шум. Топлинните загуби могат да бъдат преодолени с правилно изчисление на мощностите, дебита, скоростта на обдухване и максималното налягане. Съвременните материали, от които са изработени корпусите на телата спомагат за намаляването на шума.

Ефективност, чрез иновации

Съвременните топловъздушни апарати притежават множество подобрения, които компенсират основните слабости. Усъвършенстването на общата им функционалност позволява на предприятията да инвестират в по-малък брой тела за отопление на големи площи или на помещения с високи тавани. Някои от основните модификации в техническите характеристики са:

  • Повишен въздушен дебит – качествените модели достигат до средна стойност от 5000 m3/h;
  • Различни степени на мощност достигаща до 80 – 100 kW;
  • Два или три редови топлообменници за още по-бързо загряване на въздуха;
  • Голям обхват на отопляемата площ – от 200 до 400 m2;
  • Вертикален обхват до 15 – 25 m, в зависимост от вида монтаж – стенен или таванен;
  • Прецизно регулиране на посоката на въздушните потоци, чрез насочване на жалузите;
  • Възможност за хоризонтално или вертикално обдухване;
  • Тихи мотори на вентилаторите, няколко степени на въртене и постигане на високи обороти за високомощните модели;
  • Автоматично управление с програматор, позволяващо задаване на температура, регулиране скоростта и дебита и съответно оптимизация на потреблението на енергия;
  • Новите модели притежават шумоизолиращи и много леки корпуси от топлоизолационни материали, изключително устойчиви на нараняване, химикали и масла.

Промишлени инсталации с ТВА

Кога да изберем топловъздушно отопление

При избора на индустриално отопление от най-голямо значение са конкретните нужди на бизнеса. За индустрии, които освен от поддържане на нормална температура се нуждаят и от обработка на въздуха, ТВА системите са едно от най-добрите решения. Те позволяват едновременното очистване и филтрация на въздушните потоци, заедно със затоплянето. Чрез добавянето на филтри и овлажнители се гарантира високото качество на въздуха и поддържането на нормативните изисквания за безопасна работна среда.

По-сложните конфигурации позволяват засмукване на мръсен въздух от помещения с по-голямо замърсяване и подаване на пресен в административните или работните части на предприятието.

Индустриално отопление с топловъздушни апарати

Зоново отопляване

Този вариант е удобен за големи административни сгради, болници и други обществени заведения, където в различните зали е необходимо различно качество на въздуха. Съвременната програмируема автоматизация позволява лесен контрол на параметрите за всяко помещение. С една система може да се осигури отоплението както на производствените площи, така и административната част с изграждането на отделна линия, при работа с различна мощност.

Широко използвана практика за отопляване на многоетажни сгради, като търговските центрове например, е комбинирането на ТВА уредби с конвективно отопление. Друга възможна комбинация е тази с лъчисти тела.

Благодарение на новостите в изграждането на подобни уредби може да бъде преодолян и основният недостатък, а именно загубата на топлинна енергия при издигането на въздушните потоци към тавана. Днес се използват т.н. дестратификационни аксиални вентилатори ( още познати и като дифузери ), които връщат все още топлите въздушни потоци обратно към работните площи. По този начин складове, ферми и халета с тавани по-високи от 20 метра успяват да намалят разхода за генериране на топлина.

ТВА инсталациите са изключително гъвкав метод за затопляне на цели сгради. Чрез правилно изчисление на необходимата мощност и капацитет и изграждането на отделни линии въздушните потоци могат лесно да се регулират, така че да се предоставят различни условия, подходящи за всяко от помещенията.