• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150

Защо да изберете газификация за промишлеността

Газификацията на метан или пропан-бутан се превръща във все по-предпочитан метод за осигуряване на топлина и климатизация за индустриални нужди и цели. Това е така, защото предлага висока енергийна ефективност и е един от най-екологичните методи, който отговаря на европейските изисквания. Използваните енергоносители са по-евтини, в сравнение с други източници, като мазут, нафта и електричество.

Приложение в индустрията

Нашата дейност включва изграждането на различни съоръжения за отопление и вентилация за дома и промишлеността.

Промишлените газови системи намират широко приложение за отопление на халета и складове, производствени и административни сгради. Високият енергиен капацитет в комбинация с ниските загуби са разумно решение за поддържането на нормална температура в производствата, на цена по-ниска от тази при отопление с електричество.

Природният газ и пропан-бутанът са основен източник на енергия за много видове промишленост. Като универсално гориво намират приложение при процеси на изсушаване, за захранване на пещи, машини и поточни линии. Използват се при производството на пластмаси и обработката на метали, в леярната индустрия и стъкларската промишленост.

Приста-Газ Русе предлага изграждане на професионални индустриални инсталации работещи на метан или пропан-бутан, конструиране на резервоари за съхранение, доставка и монтаж на отоплителни котли, излъчватели и колектори. Фирмата изгражда промишлени газопроводи и необходимите регулаторни пунктове.

Високо ниво на безопасност и експлоатация

Работата на нашата компания не свършва с проектирането, изпълнението и пускането на системата в експлоатация. Ние се грижим да осигурим на своите бизнес партньори нужното ниво на безопасност при работа и постоянна поддръжка. Нашите инсталации са оборудвани с автоматизирани сигнализатори, които предотвратяват взрив при аварии.

Защо да се доверите на Приста-Газ Русе

Ние ценим отношенията с нашите бизнес клиенти, затова им предлагаме ясно и прозрачно партньорство. Осъзнавайки, колко важно е за бизнеса спазването на срока и че всяко забавяне коства средства, ние винаги спазваме своите времеви рамки за изпълнение.

Избирайки Приста-Газ Русе можете да разчитате на:

  • Точни и ясни условия и договорни отношения;
  • Прецизен контрол на качеството по време и след изпълнение;
  • Спазването на всички държавни и европейски изисквания;
  • Гаранционно и абонаментно обслужване на съоръженията;
  • Експертни консултации;
  • Съобразяване с работния процес на индустрията и спецификите на бизнеса.

Потърсете ни по всяко време и попитайте за консултация или оферта.