• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150
Инсталации на природен газ

Изпълнение на инсталации за природен газ

Прородният газ е универсален енергиен източник, който предлага висока производителност, лесна достъпност и икономичност.

Освен за производствени цели той е разпространен източник на енергия за отопление. Благодарение на широката му употреба в съвременните съоръжения, работещи с него са направени все повече подобрения с цел повишаване на ефективността.

Природният газ има висока точка на изгаряне при ниска температура на кондензация. При този енергоносител топлинните загуби са сведени до минимум. Кондензните котли работещи с него имат висок коефициент на ефективност (КДП), който достига до 98%.

Приста-Газ Русе е компания фокусирана в инсталирането на специализирана газова арматура, изпълнението на системи на природен газ и съоръжения за преноса му до тях.

Свързване на инсталации

Фирмата извършва свързване на консуматорите с газовата инфраструктура:

  • Газоподаващата мрежа – Разчитайте на професионализма на нашия екип за изграждането на устойчиви свързващи газопроводи до Вашата локация. Всички завършени обекти преминават щателно изпитване преди пускане в експлоатация.
  • Бутилкови инсталации за компресиран – CNG и втечнен – LNG метан.

Фирмата гарантира и изпълнението на необходимите газрегулаторни пунктове за управление на налягането и доставката на горивото до консуматорите със средно до ниско налягане.

Доставка и инсталиране на газова арматура

Екипът ни се грижи за набавянето и инсталирането на арматура, необходима за нормална работа на съоръженията. Някои от важните компоненти, участващи в газоснабдителните системи при връзката с консуматорите са:

  • Изпарители – при захранване от резервоари за втечнен газ LNG.
  • Смесители – Най-често намиращи приложение при необходимост от употребата на резервно гориво от друг тип ( пропан-бутан, биогаз ), при производствени дейности с необходимост от постоянен поток от гориво.
  • Регулатори на налягане и предпазни вентили – Гарантиращи нормалното функциониране на системите.
  • Спирателна апаратура.
  • Филтри.

Изберете професионално обслужване

През годините работа Приста-Газ Русе е изпълнила множество проекти, работейки с редица стопански клиенти. Те се довериха на нашия професионализъм за реализацията на съоръжения, които обслужват техните специфични нужди.

Избирайки доверен партньор, който разбира потребностите на бизнеса, можете да разчитате на максимална ефикасност във времето.

Потърсете екипа ни за оферта или консултация.