• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150
Поддръжка и сервиз от Приста-Газ

Поддръжка и ремонт на инсталации

Приста-Газ Русе предлага пълно обслужване и абонаментна поддръжка. Насреща сме при наличието на повреда, за регулярна инспекция, преустройство или оценка на съоръжението. Независимо какъв е Вашият случай можете да разчитате на бърза реакция от наша страна.

Разчитайте на експертния ни екип за ремонт или преустройство на:

  • Водогрейни, конвенционални и кондензни газови котли;
  • Парни котли;
  • Газрегулаторни пунктове;
  • Отстраняване на дефекти и настройка на горелки;
  • Резервоари и съоръжения под налягане работещи на метан и пропан-бутан;
  • Ремонтиране на компресори и помпи.

Фирмата извършва техническа проверка и сервиз на тръбопроводи за газоразпределение, гореща вода и пара.

Нашият екип от специалисти ще прегледа и тества съоръжението, като ще Ви предложи варианти за поправка, подмяна на части или друго алтернативно решение.

Гаранционен сервиз

Всички обекти изградени от нашата компания имат задължителен гаранционен срок, а уредите за природен газ имат своя гаранция. Ние ще се погрижим за обслужването в периода на гаранцията, както и поръчката и доставката на ново оборудване при необходимост.

Индустриалните уреди с повишена опасност с голяма мощност и производителност подлежат на технически преглед веднъж годишно. Приста-Газ Русе е оторизирана фирма за годишни технически прегледи на промишлено газово оборудване, както в срока на гаранцията, така и извън него.

Сервиз за вентилационни и климатични системи

Можем да се погрижим за настройването, почистването и доставката на консумативи за климатичната или вентилационната Ви инсталация. Обекти със сложно устройство и фино работеща техника, които се намират в замърсена среда, често се нуждаят от подмяна на филтри, кондензоотделители и др.

Ние можем да отстраним появили се грешки в електрониката и дистанционното управление, както и да направим необходимата диагностика, за да гарантираме правилната им работа.

В случай на нужда от подмяна на уреди, части или ремонт, ще се погрижим за доставката, демонтажа и последващия монтаж.

Настройка и диагностика

Можем да настроим правилно Вашето оборудване, така че да е максимално ефективно и икономично. Ако се съмнявате в производителността и коректната работа на своето съоръжение можете да ни потърсите за консултация и експертно калибриране на съдове.

Фирмата извършва настройка и профилактика на обезопасителна автоматика и газсигнализиращи устройства. Предлагаме изпитвания за плътност и якост на резервоари, цистерни и системи на газ.

Какви условия предлагаме

Предлагаме удобен за клиента начин за поддръжка, като най-често това се случва с абонаментен договор. Ние договаряме с Вас честотата на прегледите и тестовете, така че системата да е винаги в изправност и подготвена за работния сезон.

Предлагаме планово обслужване на своите промишлени клиенти, което не нарушава производствените дейности.

Ако предпочитате еднократно посещение, това също е възможно. Нужно да се свържете с нас по телефона или имейл и да ни запознаете с Вашия проблем. Ще Ви посети авариен екип, който ще установи и при възможност ще отстрани повредата веднага.

Разчитайте на нашата бърза реакция и коректен отговор, защото нито един проблем не е маловажен. Потърсете ни за мнение или помощ.