• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150

ISO Сертификати

От 27.11.2012г. Приста-Газ ООД притежава сертификати за внедрена интегрирана система за управление на: Качеството, Околната среда, Информационната сигурност, Здравето и безопасността при работа, по следните четири стандарта: ISO 45001:218, ISO14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 9001:2015.

Национален инсталационен съюз

NIS

Метрологичен и технически надзор

metrologichen-technicheski-nadzor