• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150
ТВА за индустриално отопление

Предимства на отоплението с топловъздушни апарати

Подходящо ли е отоплението с топловъздушни апарати за индустрията

Отоплението с топловъздушни апарати (ТВА) или агрегати функционира на прост принцип – в помещенията се подава предварително загрят въздух посредством мощни вентилатори. Това е предпочитан метод за едновременна вентилация и климатизация от индустрията, заради сравнително по-ниската първоначална инвестиция, наред и с по-лесния монтаж и поддръжка. Телата се монтират на тавана или стените, а по-големите агрегати се поставят на покрива или извън сградата, като топлите въздушни потоци се вкарват в помещенията, чрез въздуховоди.

Поддържането на нормална температура в големи зали с подобен тип системи има своите предимства и недостатъци.

Какви са предимствата

Сред предимствата на топловъздушното затопляне са лесната интеграция с вече съществуваща климатична или вентилационна инсталация, както и възможността за комбиниране на 3 отделни системи в една.

ТВА могат да използват като топлоносител вода, пара, изгорели димни газове, етиленгликол или воден разтвор на етиленгликол. Това позволява на бизнесите да интегрират новата инсталация с вече съществуваща друга за подгряване на топлоносителя – например котли на газ, твърдо гориво или биомаса. От друга страна, при отсъствието на такава загряването се случва чрез електричество без нужда от изграждане на допълнителни съоръжения.

При този метод лесно се постига регулиране на температурата в различните помещения, независимо дали отопляването е локално с няколко ТВА или централно – с въздуховоди и агрегат. Използването на агрегат е особено практично за затопляне на големи или многоетажни сгради. Въздуховодите могат да бъдат лесно прикрити в интериора. Също, разполагането им в близост или над работни станции в цехове намалява топлинните загуби при издигането на топлия въздух към тавана.

Недостатъци

Като недостатъци често се изтъкват големият топлинен градиент и високите нива на шум. Топлинните загуби могат да бъдат преодолени с правилно изчисление на мощностите, дебита, скоростта на обдухване и максималното налягане. Съвременните материали, от които са изработени корпусите на телата спомагат за намаляването на шума.

Ефективност, чрез иновации

Съвременните топловъздушни апарати притежават множество подобрения, които компенсират основните слабости. Усъвършенстването на общата им функционалност позволява на предприятията да инвестират в по-малък брой тела за отопление на големи площи или на помещения с високи тавани. Някои от основните модификации в техническите характеристики са:

  • Повишен въздушен дебит – качествените модели достигат до средна стойност от 5000 m3/h;
  • Различни степени на мощност достигаща до 80 – 100 kW;
  • Два или три редови топлообменници за още по-бързо загряване на въздуха;
  • Голям обхват на отопляемата площ – от 200 до 400 m2;
  • Вертикален обхват до 15 – 25 m, в зависимост от вида монтаж – стенен или таванен;
  • Прецизно регулиране на посоката на въздушните потоци, чрез насочване на жалузите;
  • Възможност за хоризонтално или вертикално обдухване;
  • Тихи мотори на вентилаторите, няколко степени на въртене и постигане на високи обороти за високомощните модели;
  • Автоматично управление с програматор, позволяващо задаване на температура, регулиране скоростта и дебита и съответно оптимизация на потреблението на енергия;
  • Новите модели притежават шумоизолиращи и много леки корпуси от топлоизолационни материали, изключително устойчиви на нараняване, химикали и масла.

Промишлени инсталации с ТВА

Кога да изберем топловъздушно отопление

При избора на индустриално отопление от най-голямо значение са конкретните нужди на бизнеса. За индустрии, които освен от поддържане на нормална температура се нуждаят и от обработка на въздуха, ТВА системите са едно от най-добрите решения. Те позволяват едновременното очистване и филтрация на въздушните потоци, заедно със затоплянето. Чрез добавянето на филтри и овлажнители се гарантира високото качество на въздуха и поддържането на нормативните изисквания за безопасна работна среда.

По-сложните конфигурации позволяват засмукване на мръсен въздух от помещения с по-голямо замърсяване и подаване на пресен в административните или работните части на предприятието.

Индустриално отопление с топловъздушни апарати

Зоново отопляване

Този вариант е удобен за големи административни сгради, болници и други обществени заведения, където в различните зали е необходимо различно качество на въздуха. Съвременната програмируема автоматизация позволява лесен контрол на параметрите за всяко помещение. С една система може да се осигури отоплението както на производствените площи, така и административната част с изграждането на отделна линия, при работа с различна мощност.

Широко използвана практика за отопляване на многоетажни сгради, като търговските центрове например, е комбинирането на ТВА уредби с конвективно отопление. Друга възможна комбинация е тази с лъчисти тела.

Благодарение на новостите в изграждането на подобни уредби може да бъде преодолян и основният недостатък, а именно загубата на топлинна енергия при издигането на въздушните потоци към тавана. Днес се използват т.н. дестратификационни аксиални вентилатори ( още познати и като дифузери ), които връщат все още топлите въздушни потоци обратно към работните площи. По този начин складове, ферми и халета с тавани по-високи от 20 метра успяват да намалят разхода за генериране на топлина.

ТВА инсталациите са изключително гъвкав метод за затопляне на цели сгради. Чрез правилно изчисление на необходимата мощност и капацитет и изграждането на отделни линии въздушните потоци могат лесно да се регулират, така че да се предоставят различни условия, подходящи за всяко от помещенията.

Прочетете повече
blog-инфрачервено-промишлено-отопление (1)

Ефективно промишлено отопление с инфрачервени излъчватели

Какво представлява лъчистото отопление

Съвременните методи за промишлено отопление са насочени към все по-голяма икономия на енергия и висока производителност. Използването на лъчисти тела е сред най-новите начини за цялостно или зоново доставяне на топлина в много големи помещения и такива с малка или никаква топлинна изолация.

Те са толкова ефективни благодарение на принципа си на действие, а именно използването на инфрачервени лъчи за затопляне на обектите. Тези уреди не затоплят въздуха, а загряват в дълбочина материите – предметите в помещението и човешкото тяло. Не използват видима светлина, а електромагнитно лъчение в т.н. червен спектър на светлината. Телата с висока температура излъчват вълни с малка дължина и голям интензитет – те са високоефективни и успяват да загреят обектите директно за много по-кратко време.

Инфраред излъчватели използвани за промишлено отопление се произвеждат под формата на панели или тръбни конструкции. Те биват нагорещявани посредством горивен процес, използвайки топлоносител горещ въздух, а понякога и вода. Горивният процес може да се случва както вътре в помещението, в което са инсталирани, така и извън него, в зависимост от вида на инсталацията. Извеждането на горенето отвън е алтернативно решение, когато съществува повишена пожарна опасност.

Димните газове при стандартните инсталации се отвеждат извън сградите. Това се случва с отделен изход за всяко тяло или с общ димоотвод при някои по-сложни конструкции. Общия димоотовод е удачно решение при сгради с топлоизолация, за да се предотврати прекалената пенетрация на стените, което може да доведе до влошаване на изолационните свойства.

За да бъде ефективно подобно съоръжение е необходимо правилно пресмятане на необходимите мощности, като уредите предлагани на пазара се отличават с голямо разнообразие от работни мощности – от 15 kW до 50 kW за един панел.

По-икономично ли е

За да се възползвате от ефективността на подобна инсталация се нуждаете от достъп до газозахранване. Това може да бъде решено, чрез свързване с локален ресурс – бутилкова система на пропан-бутан, резервоар за природен газ или пък, чрез директно свързване с газоподаващата мрежа. Необходимо е и изграждането на газова инсталация за отвеждането на енергоносителя до топлинните тела, както и обособяване на комин за отвеждането на димните газове.

Инфрачервените отоплители са изключително икономични. Един модул в зависимост от мощността си изразходва от 1.4 до 4.9 Nm3/h природен газ или от 3.7 до 1.04 kg/h пропан-бутан и стандартно около 120 W електроенергия. Предимството тук е, че над 90% от използваната енергия бива трансформирана в топлоенергия и е директно отдадена на обектите. Средният месечен разход за затопляне на 1 кв. метър е двойно по-малък, в сравнение с разхода с други отоплители, заради елиминирането на топлинните загуби.

Благодарение на рефлекторните повърхности, които са част от конструкцията на лъчистите модули лъчението може да бъде насочвано към конкретна зона – например работна станция в цех. Това е огромно предимство при производствените халета и цехове с тавани с височина над  5 метра, когато не необходимо отоплянето на цялата площ.

blog-infracherveno-promishleno-otoplenie (2)

Какви видове системи съществуват

Основните видове инфрачервени излъчватели разпространени у нас са 2 основни вида – керамични панели – познати като светли, тръбни – още познати като тъмни и лентови.

Светли керамични IR панели

Те се загряват посредством горивен процес, който се случва в самите термоустойчиви панели. Специални вентили пропускат необходимото количество гориво в различните секции на панела, като така се постига равномерно загряване. Този тип излъчватели са подходящи за зоново отопление на зали с по-малка височина на тавана до 5 метра. При тях има известно излъчване на светлина, заради изгарянето на енергоносителя. Те са с по-малка максимална работна мощност от останалите видове, което обяснява и по-ниската им цена.

Подобрените модели уреди предвиждат утилизация на горенето, като използват и енергията от димните газове, присъединявайки ги обратно към горивната смес. Това води до увеличаване на температурата и отдаване на вълни с по-голям интензитет.

Тръбни тъмни тела

Тъмните излъчватели представляват тръбни конструкции с линейна или U-образна форма. Горенето се случва във вътрешността на тръбите, като всеки модул използва своя горелка. Те притежават специално покритие, което позволява излъчването на нискочестотни вълни без никаква видима светлина. Този вид системи са най-доброто решение за затопляне на много големи работни площи с високи тавани. Те също позволяват насочване на лъчението, чрез рефлектори, като те могат да бъдат подвижни или фиксирани.

Лентови излъчватели

Лентовите излъчватели използват горещ въздух, който циркулира в телата. Горенето се случва извън помещенията, което елиминира необходимостта от газсигнализаторно оборудване. Тук не е необходимо предвиждането на отвори или комин за отвеждане на димните газове. Този вид уреди са подходящи за цялостно и равномерно затопляне на помещенията. Използваните горелки са многостепенни с прецизен контрол на модулацията. Така се постига изключителна икономичност на разхода на гориво.

blog-infracherveno-promishleno-otoplenie (3)

Оправдана дългосрочна инвестиция

Изборът на лъчисто промишлено отопление е едно от най-икономичните в дългосрочен план решения. Тези инсталации имат просто устройство и елементарен контрол. Инсталациите с тях съдържат по-малко компоненти и арматура.

Чрез програматори и топлинни сензори разположени в отопляемите зони се управлява подаването на гориво. Повечето използват двустепенни горелки за по-прецизното регулиране на максималната работна мощност. Втората степен се включва само при необходимост, поддържайки работата на уредите със средна мощност.

Контролният панел може да бъде изведен отделно, като възможността за автоматизация предлага настройка по желана температура или по час. Веднъж направените настройки гарантират ефективна работа през целия отопляем сезон.

Общата инвестиция за изграждането на подобна инсталация може да бъде по-голяма от тази при конвенционално отопление с котел или чилъри, заради по-високата цена на инфраред уредите. Тя обаче възвръща своята стойност спестявайки повече от половината от разхода за отопление. Известно е, че най-големият недостатък при отопляне на  големи индустриални площи са огромните топлинни загуби, заради високите тавани и обширни пространства. При всички случаи, когато не е необходимо затоплянето на цялата площ изборът на подобно решение и много по-оправдано в дългосрочен план.

Инфрачервените тела започват да излъчват почти веднага след старт и затоплянето се случва много по-скоро. Това е предимство, което понякога не се взема предвид, но е от особена важност, особено,  когато индустриалните зали не се отопляват през нощта.

В заключение ще споменем, че инфраред излъчвалите са най-съвременният метод за затопляне на индустриални площи. Те невинаги са най-оптималната възможност, тъй като всяка сграда, помещение и естеството на промишлената дейност са различни. В повечето случаи биха осигурили наистина евтин и качествен резултат.

Ако искате да научите повече са техническите характеристики на уредите, топлинната им ефективност при различните типове помещения или да получите оферта за изграждане на инсталация с тях се свържете с екипа на pristagaz.com.

Прочетете повече