• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150

Нашите проекти

В тази секция можете да разгледате проекти реализирани от Приста-Газ Русе. Сред тях са обекти за изграждане на газови инсталации, газоразтоварища и стопанства, вентилационни и климатични системи за индустриални площи и парни съоръжения.

Разгледайте подробностите и спецификите на всеки проект, задачите, които фирмата разрешава и се запознайте с положителния резултат за нашите клиенти.

газова площадка Каолин (3)

Склад за втечнен газ пропан-бутан – Каолин ЕАД

Изграждане на газово стопанство с резервоари за пропан-бутан, газопроводи и инсталиране на газови горелки с голяма мощност.

Прочетете повече
Парокотелна инсталация УМБАЛ Русе (1)

Парокотелна инсталация в УМБАЛ – Русе

Проект за осъвременяване, реконструкция и газифициране за клиента УМБАЛ гр. Русе

Прочетете повече
Газова инсталация в Тракция АД (1)

Резервоарна инсталация и газификация за отопление – Тракция АД

Инсталиране на ифрачервени излъчватели и изграждане на резервоарна газова инсталация на пропан-бутан за хале за ремонт на вагони.

Прочетете повече
Изграждане на въздуховоди в Септона

Монтаж на въздуховоди и климатични камери- Септона България АД

Инсталиране на ефективна система за отопление с въздуховоди и климатични камери с голяма мощност.

Прочетете повече
Система с адиабатни охладители (1)

Адиабатно охлаждане на производствени площи

Проектиране и монтаж на инсталация за климатизация на производствени площи с адиабатни охладители.

Прочетете повече
logo-projects-small

Газова и паротелна инсталация – Аристон С

Проект за модернизиране на система за снабдяване с пара с намален разход на гориво и осигуряване на отопление на административна част от предприятието.

Прочетете повече
Парокотелна централа на биомаса OLC (5)

Парокотелна централа на биомаса – OLC

Проектиране и изграждане на парокотелна централа на биомаса – слънчогледовите люспи за клиента Органик Ленд Корпорейшън.

Прочетете повече
Хале за тестване на вагон-цистерни Тракция АД -small

Хале за тестване на вагон цистерни – Тракция АД

Проект за изграждане на цялостна инсталация за изпразване, пълнене и тестване на ЖП цистерни за пропан-бутан за клиента Тракция АД.

Прочетете повече
Газово стопанство - обект Булмаркет small

Газово стопанство – Булмаркет АД

Проектирне и изграждане на свързваща и отвеждаща система за пропан-бутан към вече същестуващи резервоари за клиента Булмаркет АД.

Прочетете повече
Вентилационна инсталация-small

Модернизация на вентилация и аспирация

Модернизация на система за аспирация и климатизация за пещи на компания от леярната индустрия.

Прочетете повече