• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150

Парокотелна централа на биомаса – OLC

Поставени задачи

OLC – Органик Ленд Корпорейшън ни потърси с желанието да изградим парокотелна централа за производствени нужди на предприятието. То се занимава с обработката на слънчогледови семки и специалните реактори – пекачи, които използва за тази цел се нуждаят от висока температура.

Най-ефективно решение бе снабдяването с пара, тъй като позволява поддържането на висока температура – над 120 градуса. Като топлоносител нейната температура се регулира лесно и много прецизно посредством налягането. Това решение осигури на клиента по-голям контрол над производствените си процеси, без необходимост от изграждане на твърде сложна система.

Едно от най-големите предимства за клиента OLC беше възможността за оползотворяване на собствения отпадък – слънчогледовите люспи с използването им като енергийна суровина. Изгарянето на биомасата от слънчогледови люспи, вместо друго конвенционално гориво, е напълно достатъчно да задоволи потреблението на реакторите – пекачи.

Предизвикателства при конструирането

Приста-Газ разполагаше с ограничено пространство за изграждане на централата, което породи нуждата от нестандартни решения при конструирането. Специфичният парен котел бе произведен за клиента по наше задание, за да отговаря на потреблението, но и да може да бъде поставен на локацията.

Наред с тази особеност, предизвикателство беше проектирането и разполагането на паропроводите и останалите тръбни конструкции, както и омекотителната инсталация на тясно пространство, без да се компрометира работата на съоръжението.

Фирмата се погрижи и за автоматизацията при подаване на енергийните суровини. Екипът ни се грижи и за поддръжката на централа, нейната редовна инспекция дори и след периода на гаранцията.

Време на изпълнение

Екипът ни изпълни, тества и пусна в експлоатация обекта през 2013 г.

 

Година на изпълнение: 2013
Локация: Калипетрово, България