• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150
Газификазия на пропан-бутан

Какви са предимствата на пропан-бутана

Газът, още познат като LPG е един от най-широко използваните енергоносители от индустрията. Той е вторичен петролен продукт, което го прави по-евтина алтернатива на метана. Сравнен с нафтата, мазута или пък твърдите горива той се отличава с най-голяма калоричност и сравнително нисък разход за добиване на 1 kW енергия.

В България за нуждите за отопление той се доставя безакцизно. Това значително намалява цената му и го прави предпочитан избор при необходимост от големи количества гориво. Освен за отопление е предпочитан и за осигуряване на висока температура на топлоносители за производствени дейности.

Той се съхранява в течен вид с голяма компресия, благодарение на което в малък обем се съдържа голямо количество енергия. Тази особеност позволява използването на собствени хранилища и резервоари, което прави индустриите независими от достъпа им до газоподаваща мрежа.

В стопанския сектор той най-често намира приложение като резервен енергоносител, допълващ системи, които използват възобновяеми енергийни източници или природен газ. Превключването от употреба на метан към пропан-бутан е от огромно значение за съоръжения, които не могат да спрат работа за технически проверки, почистване или авария.

Изграждане на инсталации

Приста-Газ Русе има огромен опит в изграждането на газови инсталации с LPG. Някои от основните видове, в зависимост от начина на съхранение са:

Фирмата извършва свързването на бутилковите платформи с консуматорите – най-често такива с по-малък капацитет. Нашия екип се грижи за проектирането и монтажа на всички необходими компоненти от системата – колектори, регулатори на налягането, предпазни клапани, филтри.

Приста-Газ Русе изпълнява инсталации захранвани от резервоари с подаване на течна или газообразна фаза. Този тип схеми на работа предполагат консуматори с по-големи мощности. За правилната работа е необходимо проектирането и инсталирането на допълнителна арматура и техника – изпарители и смесители, подгрев, всмукателни помпи и др. Инженерите ни ще Ви насочат при избора на оборудване, така че резервоарите да отговарят на мощността на консуматорите.

Газови стопанства и складове

Компанията ни е опитна и в изграждането на големи обекти за съхранение на LPG. Услугите ни включват проектиране и изпълнение на:

Газови стопанства – Инсталиране на вътрешно-ведомствени системи с голям обем за нуждите на предприятията.

Складове за пропан-бутан – наземни и подземни. Фирмата извършва проектиране и монтаж на трасета за пренос на горивото от разтоварен пункт до хранилищата, както и необходимата арматура и компресори.

Какво приложение намира

Втечненият газ намира огромно приложение в промишления сектор. Той се използва от стъкларските и керамични предприятия, в текстилната и хартиената промишленост и много други сфери, които разчитат на прецизно управление на производствения процес, практично съхранение и изгаряне без вредни емисии.