• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150
Проектиране от Приста-Газ

Какви проектантски услуги предлагаме

Приста-Газ Русе предлага изготвяне на професионални софтуерни проекти за изграждане на:

  • Съоръжения работещи под високо налягане;
  • Газови инсталации на пропан-бутан и природен газ;
  • Парокотелни централи;
  • Газови и разпределителни тръбопроводи;
  • Тръбопроводи за пренос на пара и гореща вода;
  • Вентилационни и климатични системи;
  • Отоплителни инсталации с водогрейни котли;
  • Комплексни автоснабдителни станции – на природен газ, пропан-бутан и течни горива.

В обхвата на нашите умения

Квалифицираният ни екип изготвя проектантски разработки за индустриална газификация и отопление на промишлени и производствени площи и складове с голям мащаб, съобразени с всички норми за безопасност.

Фирмата разработва технически планове за изграждане на инсталации за вентилация и климатизация за бизнес клиенти. Можем да изработим подобрен чертеж за изграждането на климатично и вентилационно оборудване за промишлеността и административни сгради – въздуховоди, нагнетателни вентилационни системи и такива за отвеждане на въздух.

Нашият експертен екип от проектанти има голям опит в проектирането на индустриални парни съоръжения за производствена дейност. Ние познаваме добре нуждите на бизнеса и производството и можем да разработим високоефективно задание за изпълнение.

Какъв е процесът на разработка

Преди стартиране ние се запознаваме с нуждите на Вашата индустрия и особеностите на работния терен. Извършваме предварително проучване, което има за цел да предостави най-оптималното решение на възложителя. В първоначалният анализ се предвижда и евентуалната необходима допълнителна инфраструктура, която трябва да бъде включена в заданието за изпълнение.

Независимо от естеството на идейният план той определя оптималните – мощност, максимално налягане, дебит. Техническите решения, които предлагаме са икономични и енергийно ефективни, включващи интеграцията на високотехнологично оборудване.

Идейният проект включва създаването на подробно документирано техническо задание, с което клиента да се запознае и одобри. Следва изработването на проектна документация – на дигитален и хартиен носител, според българските технически наредби и правила.

Можем да Ви съдействане с консултации преди и по време на процеса на реализация. Оказваме съдействие за одобрението и оценката на проекта от контролните органи е наша грижа.

Изберете Приста-Газ за свой партньор

Избирайки Приста-Газ за свой партньор можете да разчитате на  бърза работа в точен срок. Ще изработим за Вас план подходящ за нуждите на Вашата индустрия. Ние винаги се стараем да предложим идеи за най-съвременното и същевременно максимално практично оборудване.

Задача на нашите проектанти е да преценят какъв да е мащабът на Вашата система, така че тя да отговаря на потреблението, като остане икономична.

Потърсете нашите консултанти с въпроси и идеи. Те са винаги на линия, за да отговорят на запитванията Ви или да Ви поканят на среща.