• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150
Парни инсталации

Парни инсталации за индустрията

Те се отличават с голяма мощност и висок капацитет на работа. Доставят голямо количество топлина, с много малки загуби, като използват евтин ресурс за захранване. Използват се широко за индустриални и производствени цели. Някои от тях са: изсушаване, загряване на пещи, металообработка, в строителната сфера, текстилната и химическата промишленост, при производството на торове.

В зависимост от вида на енергоносителя те използват котли на:

  • Природен газ или пропан-бутан;
  • Биогаз и биодизел;
  • Нафта или мазут;
  • Твърдо гориво – въглища, пелети или дърва;
  • Електрическа енергия.

Високите изисквания на производствата налагат нуждата от високотехнологични решения като: допълнително подсилване и топлоизолирането на корпусите им, наличието на голяма парна камера, функция за изсушаване на парата, инсталиране на водоохладен вход на горелката и др.

Видове системи

Приста-Газ Русе предлага изграждане на съоръжения с водотръбни, пламъчно-тръбни котли и парогенератори.

Парогенераторите, участващи в цялостните системи, които инсталираме са триходови със серпентина и производителност от 150кг/ч до 2т/ч. Триходовите парогенератори имат своите предимства – по-бързо започват производството на пара и имат намалени топлинни загуби.

Фирмата предлага и инсталиране, настройка и реконструкция на пламъчно-тръбни димогарни котли. Извършваме оптимизация на вече съществуващи съоръжения, чрез подобряване на техните параметри и правилната им настройка. Сред иновативните подобрения, които екипът ни предлага е инсталирането на економайзери, за намаляване на разходите на гориво.

Разработката на парна инсталация е строго специфична за всеки бизнес. Тя е съобразена с особеностите на индустрията и търсената крайна производителност. Приста-Газ Русе обслужва бизнес целите на промишлените си клиенти, като им предлага най-оптималното и икономически изгодно решение.

Предимства на съвременните системи

Развитието на съвременните конструкции за производство на пара върви ръка за ръка с разрастването на индустриите и техните специфични нужди.

Новите решения в инженеринга включват използването на триходови и четириходови процеси, които предлагат повече възможности за предаване на енергия от горещите газове, увеличават производителността и намаляват разхода на гориво. Новите разработки залагат на вграждането на економайзери, които допълнително подпомагат ефективността на съоръженията, чрез изсушителни и кондензни процеси. Автоматизираният контрол и електронното управление позволяват проследяването на разхода на енергоносителя и фина настройка на работата с цел максимална икономичност.

Благодарение на възможностите икономично да се използват био-горива, като биодизел и метан, вредните емисии са сведени до минимум. Това е съществен фактор за големите производители, който допълнително намалява разходите.

Независимо дали става дума за цялостно изграждане, реконструкция или настройки, екипът ни ще предложи най-ефикасната алтернатива за оптимизация. Потърсете ни с въпрос за Вашия бизнес и ние ще Ви предложим най-доброто решение.