• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150

Монтаж на въздуховоди и климатични камери- Септона България АД

Поставени задачи

Септона България е производител на козметични изделия от памук и разполага с големи производствени площи, за чието нормално вентилиране потърси услугите на нашия екип. Задачата на Приста-Газ Русе бе да разработи проект за вентилационна система с достатъчна мощност, подходящ за нуждите на предприятието.

Система с достатъчна мощност

Проектантския ни екип предвиди изграждане на пълна вентилационна инсталация с отоплителни климатични камери с мощност 460kW, 173kW и 312kW за общообменна вентилация  на производствените цехове. На клиента бе предложено високоефективно и екологично решение, което позволи поддържането на нормална температура едновременно с пречистване на въздуха.

Основно предимство на подобно оборудване за климатизация на въздуха е точният контрол на параметри, като влажност, температура, очистване. Управлението може да се извършва по предварително зададени параметри за постигане на по-високо качество на обработения въздух.

Допълнителни елементи на проектираната инсталация са:

 • Смукателни въздуховоди;
 • Регулируеми решетки;
 • Нагнетателни въздуховоди;
 • Таванни дифузери;
 • Сепаратор за отпадъци;
 • Противопожарни клапи.

Компактен монтаж

Фирмата осъществи монтаж на подходящи правоъгълни и кръгли въздуховоди, съобразени с техническите изисквания. За доставяне на свеж и обработен въздух до работните площи, въздуховодите бяха монтирани на подходящи опори и конзоли.

 

Предимства на климатичните камери

 • Намалени енергийни разходи;
 • Ниски нива на шума в помещенията;
 • Голям дебит, достатъчен за нуждите на предприятието;
 • Ниски оперативни разходи;
 • Лесен контрол и настройка на параметрите;
 • Отлична изолация на панелите, голяма устойчивост на външни климатични условия и много ниски и високи температури.

Време на изпълнение

Приста-Газ Русе работи по проекта за клиента Септона България АД през 2008г.

 

Година на изпълнение: 2018
Локация: Русе, България
Уебсайт: http://www.septona-bg.com/