• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150

Хале за тестване на вагон цистерни – Тракция АД

Проект и поставени задачи

Приста-Газ Русе работи по проект за изграждане на цялостна инсталация за изпразване, пълнене и тестване на ЖП цистерни за пропан-бутан за клиента Тракция АД. Основна задача на фирмата бе създаването на подробен проект, чрез който клиентът може да изпълява своята дейност по експлоатацията на цистерните.

Проектът целеше автоматизиране на процесите и осъществяване на непрекъснат контрол при изпразване и изпитване на вагон-цистерните. Осигуряваше подобряване на безопаснотта и сигурността на целия процес по изпразване на остатъчното количество пропан-бутан. Част от задачата ни беше и изпитването на якост и плътност с вода и въздух.

Изпълнение и изпитване

За реализацията на обекта беше необходимо изграждането на тръбни трасета за пропан-бутан, азот и вода. Приста-Газ Русе имаше задачата да монтира спирателна пневмоуправляема арматура и компресори за изпомпване на газ от цистерните. Наред с това беше създадено контролно табло със сензорен дисплей за автоматизирано управление на целия технологичен процес.

Монтажът на цялата инсталация се извърши при спазване на изискванията за техническа безопасност и надзор на съоръжения под налягане.

Време за реализация

Компанията ни успя да реализира проекта в рамките на 7 месеца през 2014, благодарение на бързата ни и стегната работа.

 

Година на изпълнение: 2014
Локация: Самуил, България
Уебсайт: http://tractionbg.com/