• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150

Адиабатно охлаждане на производствени площи

Поставени задачи

Приста-газ работи по задачата за климатизация на фабрика от леярната индустрия, с изключително тежки вътрешнозаводски климатични условия. Поставената задача изискваше избор на система за климатизация, която предполага сравнително малка първоначална инвестиция с ниски експлоатационни разходи за електроенергия и консумативи. Допълнително изискване бе спазването на кратък срок за изпълнение и постигане на висока ефективност, както и максимален комфорт в работните зони в предприятието.

 

Екипът ни се спря на надеждно и икономично съвременно решение – изпълнение на климатичната инсталация с адиабатни охладители.

 

Изборът на охлаждащо оборудване, разработването на технически проект и задаването на точни технически параметри беше реализирано изцяло от проектантския екип на фирмата.

 

Изпълнение на инсталацията

 

Изпълнението на проекта бе разделено на няколко етапа. Цялостното оборудване се достави и сглоби на място. Технологията на сглобяване изисква пълното сглобяване на един охладител преди да се пристъпи към сглобяване на друг, за да се защити ел таблото за управление от атмосферните условия. Сглобеният модул се монтира на стойка прихваната към покривната конструкция.

 

Сглобеното оборудване се монтира към нагнетателни въздуховоди, а стойките се фиксират към покривната конструкция. Монтажът се извършва на удобни места над съответните работни зони, така че достъпа за сервизно обслужване и захранване с ток и вода да е безпрепятствен.

 

Всеки охладител генерира до 42 kW охлаждаща мощност и е снабден с честотноуправляем вентилатор, който обработва от 16000 до 30000 куб.м/ч въздух. Съоръжението постига най-голяма ефективност при ниска относителна влажност и повишена температура на засмуканите въздушни потоци.

 

Защо адиабатно охлаждане?

 

Адиабатните охлаждащи съоръжения намаляват специфичната топлина в околния въздух. Процесът на изпаряване на водата, която влиза в контакт с третирания въздух, осигурява понижаване на специфичната топлина на въздушния поток.

 

Инсталацията работи на прост естествен принцип – вкарва големи количества охладен въздух, като топлия се извежда през отворени врати, прозорци, фонари и други отвори в конструкцията на сградата. Студените потоци трябва да се доставят до пода и да изместят по-високо топлите.

 

Липсата на хладилни агрегати намалява разходите на системата със 70%, а потреблението на електроенергия с 80%. Единствената енергия, която се използва от системата е тази за вентилатора, което улеснява монтажа, експлоатацията и поддръжката. Охладителят има функцията на естествен филтър, позволяващ нагнетяване на чистия въздух, свободен от полени и прахови частици, както и цялостното подобряване на качеството му в работната среда.

 

 

Време за изпълнение

Реализацията на проекта бе изпълнена в 2 етапа:

  • 2017 – 10.2017 – Климатизация на една трета от заводските площи
  • 2018 – 09.2018 – Климатизация на остатъка от завода.

 

Година на изпълнение: 2017/2018
Локация: Русе, България