• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150

Склад за втечнен газ пропан-бутан – Каолин ЕАД

Поставени задачи

През 2007г. Приста-Газ работи по създаването и изпълнението на проект за изграждане на газово стопанство и осигуряване на запас от гориво за клиента Каолин ЕАД. Разполагайки със собствен, вътрешно ведомствен източник на гориво, клиента подсигури работата на промишлените си съоръжения – сушилни за инертни материали.

Екипът ни състави проектно предложение за изпълнение на газова площадка с резервоар за пропан-бутан, изграждане на газопроводи до съоръженията и инсталиране на газови горелки за сушилните с мощност 1200kW и 600kW.

Складово стопанство за пропан-бутан

Площадката на складовото стопанство, включи два броя резервоари с обем 10м³ всеки. Площадката беше изградена на избрано за целта подходящо проветриво място, съгласувано с инвеститора, при спазване изискванията посочени в нормативни и стандартизационни документи.

Щуцерите на резервоарите бяха снабдени със съответната спирателна, контролно-измервателна, предпазна и други арматури.

Складовото стопанство бе оградено с негорима решетъчна ограда.

Изпарителна и газорегулаторна инсталация

За нормалното захранване на горелките фирмата инсталира изпарителна и газрегулаторна система в комплект. Изпарителната гарантира подаването на газова фаза гориво към съоръженията, като извършва принудително изпаряване на втечнения въглеводород. Газрегулаторната система от своя страна намалява налягането на газа до необходимото, за да постъпи в горелките.

Към двете инсталации фирмата монтира и необходимите компоненти за филтрация, защита, контрол и измерване.

Изграждане на технологични тръбопроводи

Между съоръженията инсталирани в обекта, резервоарите за ВВГ, изпарителната и газорегулаторната инсталация и горивната уредба, се изградиха технологични тръбопроводи/газопроводи/ за течна и газова фази пропан-бутан.

Технологичните газопроводи бяха положени наземно от стоманени тръби, монтирани върху опори, колони и конзоли, и подземно – от тръби полиетилен с висока плътност ПВП.

Време на изпълнение

Екипът на Приста-Газ Русе реализира проекта през 2007г.

 

Година на изпълнение: 2007
Локация: с. Устрем, България
Уебсайт: http://www.kaolin.bg/