• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150

Модернизация на вентилация и аспирация

Поставени задачи

Компания от леярната индустрия потърси услугите ни за модернизация на системата за аспирация и климатизация имплементирана в техните леярни пещи. Основна цел на нашата работа бе да предложим модерно решение, което може да бъде реализирано в кратки срокове, като отговаря на съвременните екологични норми.

 

Екипът на Приста-Газ Русе създаде детайлен проект за модификация на съществуващата аспирационна уредба. Преустройството предвиждаше оптимизация на капацитета без да е необходим цялостен демонтаж на старата инсталация. Нашето решение осигури бърз и финансово икономичен за клиента начин, да подобри ефективността на производствените си сектори.

 

Анализ и проектиране

Основно изискване на клиента бе модернизацията на всяка от леярните пещи. Проектантският ни екип направи детайлен анализ на текущото състояние на вентилационната система, като обособи две основни функционални групи, според необходимата ефективност. В процесът на работа проектантите набелязаха и съществуващите слабости на текущата уредба, които бяха отстранени по време на изпълнението.

 

Анализът очерта някои проблемни зони и нуждата от увеличаване на капацитета на въздушния поток в тях, за сметка на други зони. Друг проблем, който беше решен бе изпускането на твърде голямо количество въздух в същите зони, от свързаните охлаждащи инсталации. За елиминирането на този проблем фирмата изгради специализирани рециркулационни линии. Те намалиха въздушната емисия без да нарушат охлаждащия процес.

 

Преустройство на аспирационна инсталация

 

Фирмата оформи ефективен проект с предложение за модификация и пристъпи към изпълнението, което освен преустройството включваше и изграждане на нова частична инсталация, както и автоматизация на управлението. Всички въздуховодни мрежи се преработиха с цел намаляване на аеродинамичното съпротивление и нуждата от добавяне на елементи за управление на въздушните потоци в различните линии.

 

Пълната автоматизация, от своя страна, позволи нормалното функциониране без намеса от оператор. Това беше постигнато с  внедряване на програмируем контролер и инсталирането на сензори във всяка линия на системата и безконтактни термометри в съседните охлаждащи линии.

 

Екипът на Приста-Газ разполагаше с изключително кратък срок за изпълнение, поради естеството на индустрията. Поради тази причина отделите ни по снабдяване и електро отдела работиха експресно, а цялата нужна механизация бе мобилизирана на обекта за по-бързото модифициране на въздуховодните мрежи на аспирационните уредби.

 

Време за изпълнение

Реaлизацията на проекта бе изпълнена през 2018 и 2019г.

 

Година на изпълнение: 2018-2019
Локация: Русе, България