• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150

Парокотелна инсталация в УМБАЛ – Русе

Поставени задачи

Приста-Газ работи по проект за осъвременяване, реконструкция и газифициране за клиента УМБАЛ гр. Русе.

Многопрофилната болница се нуждаеше от по-ефективно решение за захранване на своите съоръжения за стерилизация, пране и гладене с пара, осигуряване на БГВ и захранване на отоплителна инсталация. Старата централа, която беше незадоволителна за клиента използваше големи, но нискоефективни котли, захранвани на дизел и мазут. Екипът ни инсталира нов парогенератор, работещ на природен газ, за нуждите на болничното заведение.

Използвайки възможностите на оборудването изградихме и отоплителна система захранвана, чрез същото съоръжение.

Газификация, монтаж на оборудването и реконструкции

Фирмата ни работи по готов проект за газификация, като изгради външен газопровод и извърши свързването с газовите консуматори в сградата. Изборът на подходящ парогенератор бе наша грижа, като се спряхме на оборудване отговарящо на технологичните изисквания на дейността.

В процеса на изпълнение бяха конструирани паропроводи и необходимата при подобни съоръжения водоподготвителна система – за омекотяване, филтриране и деаерация на водата. Пречистването на водата е задължителна предпоставка за безпроблемната работа на парните съоръжения, както и за качеството на парата, независимо от това какво е индустриалното  ѝ приложение.

Приста-Газ извърши и пълна реконструкция на същестуващата парна система, за да отговаря на увеличената производителност. Допълнително фирмата достави и свързва пластинчати топлообменници за подгряване на топлоносител вода за отоплителната инсталация и БГВ, използвайки горещата пара. Погрижихме се свързването с парогенератора, управлението на налягането преди влизането в топлообменниците и набавянето на подходящи цикрулационни помпи за извеждане към топлинните консуматори.

Време за изпълнение

Екипът ни работи по обекта в УМБАЛ гр. Русе през 2011 година.

 

Година на изпълнение: 2011
Локация: Русе, България